BOX QIANLI COPY POWER

1.250.000 

Link Youtube Linh Kiện Trung Côi hỗ trợ AE vài video support: https://www.youtube.com/channel/UCtX-larFVgWIgORqQ0EMs7g/videos