Cáp Magico đưa iPhone/iPad về màn hồng

450.000  350.000