Dây Nguồn QIANLI Chia 4 Cổng

Tiện dung cho AE cắp dụng cụ như khò,hàn,cấp nguồn…vvv. Giúp gọn gàng, dậy lỗi đồng lớn.