ĐẾ NHIỆT TÁCH MAIN 6IN1 IHEATER PRO ( TÁCH MAIN TỪ X – PROMAX )

  • Đế nhiệt X6 hỗ trợ tách main iPhone X Serie và 11 Serie
  • Hỗ trợ đóng hàn main sau khi tách và sửa chữa
  • Nhiệt độ làm việc tự động tối đa 220 độ C đảm bảo an toàn nhất
  • Hỗ trợ iPhone X, XS, XS Max Hỗ trợ iPhone 11, 11Pro, 11ProMax