Đế Wl V6 fix Trutone-Màn hình-Pin

1.650.000  1.550.000