VÍT 5 CẠNH ỐC ĐÍT MÃ 0.8 HIỆU PPD-832 ZIS 360

50.000  40.000