Vít mở ốc điện thoại

40.000  35.000 

Vít iPhone loại rẻ cho ae học nghề giá sinh viên gồm:

-Vít 3/4 cạnh

-Vít mở ốc đít iPhone

-Vít hai tầng(hoa mai)

-Mua combo giá 100k/4 cây